Nordisk Instruktörslicens för havspaddling har uppdaterat hemsidan och finns nu på instruktorslicens.se

Samma adress som tidigare men eftersom vi har gått över till PHP fungerar tyvärr inte de gamla länkarna längre.
Se gärna över och uppdatera dina kontakter..

/ NIL